Iššūkiai

Didelė konkurencija tarp kavinių tinklų lemia ypatingą poreikį būti matomais ir išsiskirti. Tai ypač aktualu į jaunesnį vartotoją taikantiems prekės ženklams, kaip kad „Caif Cafe”.

Sprendimai

Peržvelgę tyrimus apie vartotojus, kurie lankosi „Caif Cafe”, ir susikūrę socialinės medijos naudotojo paveikslą, nusprendėme imtis radikalių pokyčių.

Rezultatai

Stipriai išaugus vartotojų įsitraukimui į žinutes socialiniuose tinkluose („Facebook” ir „Instagram”), nuspręsta tuos pačius vizualus naudoti ir fizinėse kavinėse.

Social media

Iššūkiai

Socialiniuose tinkluose „Caif Cafe” komunikacija supanašėjo su konkurentais ir neskatino apsilankyti, išbandyti sezoninių kavų ar įprasto asortimento. Prieš pradėdami darbus ir komunikacijos atnaujinimo strategiją, turėjome įveikti šiuos iššūkius:

 • Vizualika jaunesniam vartotojui itin svarbi, o tuometinis „Caif Cafe” dizainas buvo gana nuobodus ir nuspėjamas.
 • Socialinių tinklų turinys buvo nuolat dubliuojamas (vienoda komunikacija „Facebook” ir „Instagram”).
 • Socialinės medijos naudą buvo sunku pasverti, nes neišsikelti tikslai.
 • Prekės ženklo įvaizdis, dinamika, užkoduota jame, neatsispindėjo komunikacijoje.

Sprendimai

Prieš imdamiesi komunikacijos socialiniuose tinkluose atnaujinimo, susipažinome su atliktais rinkos tyrimais, auditorijos lūkesčiais prekės ženklui ir apskritai kavos sektoriui. Susipažinus su duomenimis, priimti tokie sprendimai:

 • Atskirtos „Facebook” ir „Instagram” komunikacijos linijos. Turinys negali nuolat dubliuotis, nes vartotojas netenka priežasties sekti prekės ženklą dviejuose kanaluose.
 • Numatyti aiškūs socialinės medijos tikslai:
  1. pasiekiamumas,
  2. įsitraukimas,
  3. pokyčių vartotojo elgsenoje stebėjimas.
 • Pristatytos naujos „Caif Cafe” įvaizdžio formos ir linijos komunikacijai socialiniuose tinkluose.
 • Sukurta išsikeltus tikslus įgyvendinanti komunikacijos strategija.
 • Iš pagrindų atnaujinti dizaino sprendimai, pristatantys sezonines kavas ir visiems jau puikiai pažįstamą įprastinį asortimentą.

Rezultatai

 • Įsitraukimas socialiniuose tinkluose išaugo 70 proc.
 • Vizualai, naudoti socialiniuose tinkluose, buvo pritaikyti fizinėms kavinėms.
 • „Caif Cafe” turėjo aiškią ilgalaikę socialinių tinklų strategiją ir tikslus.
1

daugiau įsitraukimo