Kaip parengti komunikacijos strategiją?

Šiandien kone kiekvieno prekių ženklo įvaizdis, populiarumas ir pardavimai priklauso nuo sėkmingos, nuoseklios komunikacijos strategijos. Žinoma, ir būdų, kaip žinia apie įmonę bei produktus iškomunikuojama potencialiems pirkėjams, jau suburtai bendruomenei, verslo partneriams, investuotojams ir pan. Vis dėlto, kai kalbama apie išorinę prekių ženklų komunikaciją, toli gražu ne kiekvienas verslas gali aiškiai įvardinti šios kryptį, tikslus ir apibrėžtus žingsnius, kaip to siekiama – priemones, rezultatų matavimo įrankius, kiekvieno darbuotojo vaidmenį. Kartais, atrodo, verslo idėja perspektyvi, bet rinkodaros komunikacija padrika, marketingo komunikacijos priemonės neatspindi vieno tikslo ir, paprastai tariant, visuma neparduoda. Tuomet mes klausiame – kokia jūsų komunikacijos strategija ar yra apgalvotas komunikacijos planas? Beje, labai svarbus niuansas – šie dažnai kaip sinonimai suvokiami rinkodaros apibrėžimai yra du skirtingi dalykai. Čia rasite atsakymus, kuo šios sąvokos skiriasi, kaip parengti komunikacijos strategiją ir ją atliepiantį veiksmų planą. O taip pat ir nemenką patirties bagažą sukaupusių Whatabout socialinės medijosSEO ir Google Ads specialistų bei kūrybininkų įžvalgas, kurios leis susidėlioti akcentus ir išvengti dažnų klaidų.

Komunikacijos strategija

Pradėti šį įrašą norėtume atskirdami dvi sąvokas – strategiją ir planą. Komunikavimo strategiją būtų galima apibūdinti taip: tai gairės, kuriomis įmonė aiškiai apibrėžia savo komunikavimo kryptį, poziciją rinkoje, transliuojamas vertybes ir tikslus (bei jų priežastis), kurių norima pasiekti ilgalaikėje perspektyvoje. O štai šių gairių detalizavimas, priemonių parinkimas ir atsakomybių pasidalinimas jau yra apie planą. Vienas numato, ko norima pasiekti ilgalaikėje perspektyvoje, kitas – kaip tiksliai bus veikiama.

Strategijos kūrimo etape teks pasigilinti į detales, duomenis, rinką ir galbūt susėsti kūrybinei sesijai. Strategija yra ne tik apie norus ar viziją, bet ir galimybes, situaciją rinkoje, auditoriją, jau naudojamus kanalus ir neišnaudotas galimybes. Imdamiesi bet kokio rinkodaros projekto, analizuojame duomenis ir matuojame rezultatus, todėl galime drąsiai sakyti – be aiškių gairių, rinkos, auditorijos ir savo veiksmų analizės vertinti komunikaciją bei jos efektyvumą ar tikslingai planuoti yra labai sunku, o klaidos kainuoja per brangiai. Būtent todėl norime pakalbėti apie kertines dedamąsias, rengiant ne tik konvertuojančią, bet ir pamatuojamą komunikavimo strategiją, o vėliau – planą.

Kaip parengti komunikacijos strategiją, arba pirmieji žingsniai tikslo link

Galbūt stratego savybių turi ne visi, bet pačios strategijos kūrimas – visos komandos darbas, kur kiekvieno indėlis ir pastebėjimai yra svarbūs. Gairių kūrimo procese turėtų dalyvauti skirtingų įmonės skyrių atstovai, nepriklausomai nuo verslo, rinkos. Apžvelgdami žemiau išvardintus žingsnius (jei nesate startuolis), ne tik kurkite ateities viziją, bet ir būtinai analizuokite esamą situaciją – kiek ji realiai atspindi optimistinį scenarijų.

1. Įmonės komunikacijos strategijos prioritetai ir tikslai

Pirmiausia, aiškiai įvardinkite, kokie yra įmonės prioritetai, ką ir kodėl norima transliuoti visuomenei. Labai svarbu – komunikavimo užmojai turi atspindėti verslo siekius, tiek žvelgiant plačiąja prasme, tiek iš kiekvieno struktūrinio padalinio perspektyvos. Tai gali būti susiję su, pavyzdžiui, tam tikro įvaizdžio kūrimu, žinomumo didinimu, naujų produktų ar paslaugų įvedimu, pardavimų didinimu ir t.t.

Natūralu, kad galvojant apie komunikavimo siekius ir norimus rezultatus, iškart kyla minčių, kokius kanalus būtų galima pasitelkti. Nepriklausomai nuo to, kokios marketingo komunikacijos priemonės mintyse, nenuklyskite – čia viską lems aiškiai suformuluoti, realistiški ir pamatuojami užmojai.

Keli Whatabout (WA) socialinių tinklų, Google Ads bei SEO specialistų pastebėjimai ir patarimai siejantiems savo komunikaciją su inovatyviomis platformomis.

 • Arminas (WA SEO skyriaus vadovas) įvardina 3 esmines klaidas, kurių reikėtų vengti:

Stebėdamas įvairius prekių ženklus, dažnai matau, kad įmonės neturi aiškios komunikavimo strategijos, plano arba jis turi daug spragų. Vienos didžiausių problemų:

 1. priemonės neatitinka tikslų (pasirenkami netinkami reklamos kanalai atsižvelgiant į norimą rezultatą);
 2. nėra aiškių prioritetų, į kokias prekes ar paslaugas turi būti orientuota marketingo komunikacija (turint ribotą biudžetą, norima reklamuoti viską ir visur);
 3. nėra pastovumo (jeigu tikslas – prekių ženklo žinomumo didinimas, savaitę leisti reklamą nepakaks).
 • Evelina (WA socialinių tinklų skyriaus vadovė) primena apie pardavimų siekius, tikslinę rinkos dalį bei aiškiai komunikuojamas stiprybes, kurios padėtų ją užimti:

Apskritai, turime išsigryninti, kokie yra pardavimų tikslai, kokią rinkos dalį norime užimti, kas yra tikslinė auditorija. Tik tuomet pereinama prie strategijos, kanalų ir geriausių priemonių, kurios leistų pasiekti tikslinę auditoriją ir auginti pardavimus, pasirinkimo.

Ne ką mažiau svarbu išsigryninti savo pagrindines stiprybes, ką norime komunikuoti apie save kaip apie verslą. Labai svarbu nepamiršti, kad norint turėti sėkmingą komunikavimo strategiją ir gerą rezultatą, būtina nuosekliai ir tikslingai dirbti.

 • Rūta (WA PPC skyriaus vadovė) akcentuoja tikslingas žinutes ir vis akivaizdesnį „universalaus“ komunikavimo neveiksnumą:

Neretai prekių ženklai stengiasi pasiekti kuo platesnę auditoriją komunikuodami universalias žinutes, tačiau dabartiniai vartotojai nėra taip lengvai pasiekiami. Planuojant strategiją rekomenduočiau atlikti išsamius tikslinės auditorijos tyrimus, kurie padės ne tik diferencijuoti savo žinutes, tačiau ir tikslingai parinkti komunikavimo kanalus bei išsikelti svarbiausius KPIs.

Taigi, pirmas žingsnis – apibrėžti pagrindinius verslo siekius, o tuomet juos paversti ir komunikavimo tikslais. Panašu, kad komunikuoti visiems ir apie viską šiandien tiesiog neturime prabangos (nei verslo išteklių, nei pirkėjų kantrybės atžvilgiu).

2. Pozicionavimas rinkoje ir pagrindinės žinutės

Kalbant apie verslo užmojus, neretai didžioji dalis komunikavimo tikslų vienaip ar kitaip yra susiję su įmonės įvaizdžiu. Tad reikia padirbėti ir ties pozicionavimo klausimais – kokią žinią ir kaip perduoti. Tam, kad galėtumėte aiškiai apibrėžti komunikacijos strategijos žinutę ar kelias, reikia žinoti savo tvirtą poziciją rinkoje – kas jus išskirs iš kitų, kokius konkurencinius pranašumus galite pasiūlyti.

Prekių ženklams vizualų kūrimo sprendimų programą sukūrusi Marq (buvusi Lucidpress) komanda dar prieš kelis metus dalijosi atradimu – atliktos apklausos rodo, kad žinutės vientisumas visuose kanaluose gali padidinti įmonės pelną net 33 proc.

Apie nuoseklumą dažnai kalba ir Rokas (WA kūrybos skyriaus vadovas), jis dalinasi kasdieniais iššūkiais, su kuriais tenka susidurti prekių ženklams, o kartu – išvien dirbančiai kūrybinei komandai:

Neretai susiduriu su situacijomis, kai prekių ženklas nori būti visur ir visoks. Ir jaustukais pasitaškyti, ir socialinę temą paliesti, ir pajuokauti, ir pabūti organiškas, ir oficialus, ir autoritetingas, ir memus kurti, ir dar TikTok platformoje sužibėti. Konkurentai padarė kažką pirmi komunikacijoje? Mums irgi reikia! Visi kalba apie Gen Z? Reikia pasiekti Gen Z!

Aiškus pozicionavimas, savo kalbėjimo tono ir pagrindinių vertybių žinojimas ugdo prekių ženklo discipliną. Kokybiška kūryba nėra laisvė viskam sakyti TAIP. Kokybiška kūryba yra žinoti, kokiems kalbėjimo būdams tavo prekių ženklas sako NE. Šiandien verslai turi nesiblaškyti su trumpalaikiais sprendimais, o galvoti apie platesnį savo įvaizdžio paveikslą.

Kalbėdama apie žinutes, WA kūrybininkė Evelina taip pat primena – jos turi būti apgalvotos, bet tuo pat metu paprastos ir aiškios. Jos turi perteikti verslo vertybes, o ne atliepti kiekvieną aštriausią šiandienos tendenciją, hitą.

Komunikacijos strategija

Ne vienam prekių ženklui savo poziciją rinkoje atrasti padėję Rokas ir Evelina sutaria, kad nereikia pataikauti auditorijai, bet būtina žinoti kiekvieną savo komunikavimo detalę – kas, kaip ir kodėl. Paprastai tariant, jei nežinosite, kodėl esate vienoje ar kitoje tinklalaidėje ir kodėl Instagram platformoje jus atstovauja būtent šie ambasadoriai, auditorija tai pajus. WA kūrybos vadovas primena – jei blaškotės ir nėra aiškios pozicijos, auditorijai nepajus ryšio ir neužčiuops vertybių, dėl kurių norėtų tapatintis.

3. Verslo idėją, vertybes ir siekius atliepiantis vizualinis identitetas

Ne be reikalo vis akcentuojame vieningą žinutę – visa marketingo komunikacija turi transliuoti tas pačias vertybes, atliepti tuos pačius strategijos gairėse numatytus siekius. Pasižiūrėkite į komunikaciją plačiau, juk tai toli gražu nėra tik tai, ką kalbame viešojoje erdvėje. Priešingai nei gali pasirodyti, marketingo komunikacija apima visus verslo procesus (nuo bendravimo su partneriais, iki tiesioginio pardavimo ar įrašo populiariausių socialinių tinklų platformose). Ji vyksta tiek visuose lygmenyse, tiek įvairiais pavidalais, pavyzdžiui:

 • bendravimas įmonėje ir už jos ribų;
 • įsitraukimas į iniciatyvas, dalyvavimas renginiuose;
 • biuro stilistika, apranga;
 • socialinių tinklų vizualai ir įrašai;
 • interneto svetainės dizainas ir čia pateikiamos informacijos kokybė;
  kt.

Svarbu matyti bendrą paveikslą – ką sakote ir ką apie jus sako veiksmai, pasirinktos įvaizdžio detalės. Galvodami strategijos gaires, būtinai įvertinkite esamą vizualinį identitetą ir kuriose vietose norėtumėte jį sustiprinti, atnaujinti, o gal pilnai keisti.

WA dizaino skyriaus vadovė Ieva atkreipia dėmesį, kad logotipas kaip atskira detalė nesukuria prekių ženklo stiliaus, nuotaikos, tai lemia komponentų visuma:

 1. gerai apgalvotas, auditorijos amžių ir paslaugos pobūdį atitinkantis spalvų pasirinkimas;
 2. paslaugos ar produkto tipą atspindintis, visose platformose išlaikomas vienodas šriftas;
 3. atpažįstamumą kuriantys grafiniai elementai.

Kasdien įvairių verslų žinutėms pavidalą suteikianti Ieva primena – keičiasi laikai, tendencijos, tad jei norite išlaikyti aktualumą, nuolat sekite rinkos, technologijų pokyčius ir nebijokite peržiūrėti turimų stiliaus gairių, jų papildyti, patobulinti.

Komunikacijos strategija

Tiesa, Ieva sugrįžta ir prie kertinio momento – aklai naujausių tendencijų vaikytis nereikia:

Pagrindinė rekomendacija – išlaikyti prekių ženklo stuburą, t. y., gebėti kritiškai įvertinti tendencijas, ar jos siejasi su verslo idėjomis. Nereikia bandyti pritaikyti kiekvienos naujovės ar formato – šie nebūtinai tiks jūsų prekių ženklui, jo tikslinei auditorijai.

Australijoje sukurto turinio rinkodaros sprendimų startuolio Stackla komanda tyrinėjo vartotojų elgsenos ir pirkimo įpročių pokyčius po pandemijos. Dar 2021 m. jie dalijosi įdomiais atradimais – apklausos rodo, kad vartotojai šiandien vis labiau vertina originalų ir suasmenintą turinį, o net 88 proc. apsiperkančiųjų internetu prekių ženklų autentiškumas yra itin svarbus atrankos kriterijus.

4. Aiškiai apibrėžta auditorija

Ne be reikalo skirtingų Whatabout skyrių specialistai it susitarę mini auditoriją bei aiškumą šios atžvilgiu. Paveiki komunikacijos strategija turi atliepti potencialių pirkėjų paveikslą. Žinoma, atsižvelgiant į pagrindinius įmonės ilgalaikius tikslus, auditorijos gali būti kelios. Pavyzdžiui:

 • potencialūs produktų / paslaugų pirkėjai;
 • potencialūs investuotojai, verslo partneriai ir pan.

Nuo to priklausys ir siunčiama žinutė, jos forma, kanalai. Įdomus paradoksas, kurį pastebime – neretai įsivaizduojama ir reali verslo auditorijos skiriasi. Kartais net ženkliai. Ypač tose rinkose, kur prekės ar paslaugos nėra labai specifinės, skirtos nišinei grupei. Pagrindinė to priežastis – atliekamų tyrimų trūkumas, per mažai laiko, skiriamo vartotojų elgsenos analizei ir pirkėjo pažinimui.

Tokias klaidas atpažinti ir išspręsti ne vienam partneriui padėjęs WA soc. tinklų projektų strategas Domantas sako, kad aiškumo trūkumas veda tik į kurioziškas situacijas:

Itin svarbu yra testuoti ir išsigryninti savo tikslinę auditoriją. Dažna klaida, kurią daro įmonės socialiniuose tinkluose – paprasčiausiai komunikuoja ne savo tikslinei auditorijai. Įdomu tai, kad dažniausiai tai nutinka todėl, kad įmonės įsivaizduoja, jog jų pirkėjas yra, pavyzdžiui, 18–25 m. vyriškis iš Kauno, kai iš tikrųjų jų tikslinė auditorija – 30–40 m. moterys, gyvenančios mažesniuose Lietuvos miestuose.

Komunikacijos strategija

5. Išteklių ir kompetencijų vertinimas

Jau minėjome, kad komunikacijos strategija ir tikslai, numatyti jose, turi būti realistiški, pasiekiami. Todėl dar vienas kertinis žingsnis – turimų išteklių ir specialistų kompetencijų vertinimas. Neįvertinus šio aspekto dabar, prie jo tikrai sugrįšite, kai bus rengiamas detalesnis, daugiau smulkmeniškumo pareikalausiantis komunikacijos planas.

Jei norite vieningą ir vientisą žinią apie save ir produktus skleisti virtualioje erdvėje, tikėtina, jums reikės įvairių sričių specialistų:

 • dizaino;
 • socialinės medijos;
 • turinio kūrėjų;
 • SEO;
 • Google Ads;
 • kūrybininkų;
 • kt.

O tuomet, žinoma, ir įrankių, kurie padėtų sekti rezultatus bei išmatuoti investicijų grąžą, kurią generuoja tikslingai parinktos marketingo komunikacijos priemonės (taip, čia jau kalbame apie mūsų pamėgtus ROI skaičius).

Retais atvejais įmonėms pakanka turimos komandos ir kur kas dažniau tenka ieškoti pagalbos išorėje. Pasvėrus reikalingas kompetencijas, žinias ir reikalingas programas, komunikacijos strategijos įgyvendinimą ir planus patikėti tiesiog labiau apsimoka visus reikalingus specialistus vienijančiai ir profesionaliomis priemonėmis pasikausčiusiai reklamos agentūrai.

Ne be reikalo Whatabout šiai dienai dirba daugiau nei trys dešimtys skirtingose srityse besispecializuojančių ir savo aiškias atsakomybes turinčių profesionalų – keliems žmonėms suvaldyti dinamišką informacijos srautą ir įgyti visas reikalingas žinias paprasčiausiai nepakaktų laiko paroje.

Komunikacijos strategija

6. Rinkos ir konkurentų situacija

Norint, kad komunikacijos strategija būtų veiksminga, reikia žinoti ne tik kur einate, bet ir kur esate čia ir dabar. Svarbu suvokti, kaip atrodo rinka, kas joje naujo, ko galbūt trūksta, o ko per daug, kokios galimybės ir rizikos. Peržiūrėję viešai prieinamus šaltinius, pamatysite sėkmingus ir mažiau sėkmingus konkurentų sprendimus, konvertuojantį stilių bei žinutes, skirtingus kanalų pasirinkimus. Daugiau apie konkurentų tyrimus SEO, Google Ads ir socialinės medijos atžvilgiu jau netrukus galėsite sužinoti neužilgo pasirodysiančiame tinklaraščio įraše.

7. Naudojamų verslo reprezentacinių ir komunikavimo kanalų analizė

Prakalbus apie prekių ženklo komunikaciją, dažnam ji asocijuojasi būtent su socialine medija ir interneto svetaine. Nenuostabu, juk tai vienos pagrindinių platformų, kuriose:

Jeigu jūsų projektas jau gyvuoja kelis metus, bet dar neturite aiškios strategijos, neskubėkite naujų gairių lipdyti aplink turimus kanalus ar dairytis naujų. Pradžioje reikia susitvarkyti savo kiemą, o tik tada imtis naujinimų. Lengviausias būdas tai padaryti – analizuoti duomenis, skaičius, įvertinti ROI rodiklius.

Kelios svarbios Whatabout socialinių medijų, Google Ads ir SEO specialistų įžvalgos apie socialinių medijų kanalus ir interneto svetaines – kaip kritiškai pasižiūrėti į naudojamus komunikavimo kanalus ir kokius aspektus vertinti?

1) Paskyros socialiniuose tinkluose

Domantas (WA soc. tinklų projektų strategas) apie kanalų pasirinkimus ir 3 esminius klausimus, kuriuos sau turėtų užduoti kiekviena įmonė:

Būtent socialinės medijos platformose turime itin daug galimybių auditorijai parodyti, kokie mes esame, į ką taikomės ir ką galime pasiūlyti. Socialinių medijų platformų šiuo metu apstu, tad gali būti sunku išsirinkti, kur įmonei reikia būti šiandien, kurį kanalą akcentuoti.

Prieš renkantis socialinės medijos platformas, kuriose būsite (arba analizuojant esamas), labai svarbu įvertinti keletą aspektų:

 1. Ar jūsų verslas B2B (LinkedIN, Twitter) ar B2C (Facebook, Instagram) sektoriaus atstovas?
 2. Ar jūsų tikslinė auditorija jauna (Instagram, TikTok), ar šiek tiek vyresnė (Facebook, Instagram)?
 3. Ar jūs orientuojatės tik į prekių ženklo žinomumą (TikTok, Instagram), ar akcentuojate ir konversijas internetu (Facebook, LinkedIn)?

Labai svarbu apibrėžti ir komunikavimo gaires. Kokiu tonu kalbėsime su vartotoju – būsime draugais ar profesionalais? Kaip vizualiai norime atrodyti – būsime ryškūs ar akcentuosime pastelines spalvas? Galiausiai, būtina iškelti tikslus (KPI) kiekvienai socialinės medijos platformai – skaičius, kuriuos norime pasiekti.

Jei šiandien jau turite paskyras vienoje ar keliose šių platformų, kritiškai pažiūrėkite, ar jos atliepia lūkesčius ir verslo tikslus. Atsakius į kelis kertinius Domanto užduotus klausimus ir paanalizavus skaičius, tikime, vaizdą susidaryti pavyks.

2) Interneto svetainė (SEO atžvilgiu)

Gintarė (WA SEO specialistų vadovė) akcentuoja vientisą komunikaciją ir primena, kad interneto svetainė – jos dalis:

Dažnai pamirštama, jog interneto svetainė taip pat yra organizacijos identiteto dalis. Čia taip pat reikalinga vientisa komunikacija, t. y., atitinkanti kitus įmonės komunikavimo kanalus. Tad verta atlikti būtent interneto svetainės ir SEO analizę:

 • kaip joje komunikuojama;
 • ar komunikacija yra vientisa (tai apima tiek tekstinę, tiek vaizdinę informaciją);
 • ar turinys yra ne tik optimizuotas, tačiau iš tiesų kokybiškas ir naudingas lankytojams;
 • kaip atrodo technine bei UX dalys: ar sklandžiai komunikacijai netrukdo tam tikri techniniai trikdžiai svetainėje (pavyzdžiui, neatvaizduojami vaizdai, netvarkingas, skirtingo dydžio tekstas);
 • ar pati svetainė yra patogi vartotojams ir kt.

Gintarės mintį pratęsia WA vyr. specialistė Ieva:

SEO analizė yra svarbi vertinant tiek vidinę, tiek išorinę komunikaciją. Ji gali parodyti, ar jūsų interneto svetainės turinys yra tinkamai optimizuotas ir atveda tikslinius vartotojus. Taip pat – ar yra naudojama tinkama išorinė strategija ir vartotojai jus gali rasti kituose sklaidos kanaluose.

3) Interneto svetainė (Google Ads atžvilgiu)

WA PPC skyriaus vadovė Rūta sugrįžta prie vartotojo kelionės ir primena, kad visa yra susiję:

Prieš planuojant komunikavimo strategiją mokamos reklamos kanaluose ne ką mažiau svarbu užtikrinti ir gerą vartotojo patirtį svetainėje. Kitaip pritrauktas srautas gali būti prarastas negrįžtamai. Google Ads mokamai reklamai taip pat svarbus ir SEO išpildymas, nuo to priklauso Ad Rank, kurį Google algoritmai skaičiuoja pagal vartotojo patirtį svetainėje bei raktinius žodžius.

Apskritai, Google Ads kanalas gali atliepti visą piltuvėlio strategiją, nuo šaltos auditorijos pritraukimo, apšildymo iki konversijos atlikimo. Svarbiausia tinkamai parinkti šio kanalo kampanijos formatus ir tuo pačiu naudoti tam etapui tinkančią komunikacinę žinutę.

Pagalvokite, kokiais nemokamais ir mokamais kanalais komunikuojate, kodėl būtent jais? Kokį turinį talpinate savo interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose – kodėl ir kokių rezultatų pavyko pasiekti? Apskritai, pasverkite, ar pačios priemonės atspindi norimą užimti poziciją, pirkėjo paveikslą.

Apžvelgę visas aukščiau minėtas komunikacijos strategijos dedamąsias, galėsite objektyviau įvertinti ne tik tai, kur norite būti, bet ir tai, kur esate šią akimirką. Atlikite dabartinės išorinės įmonės komunikacijos SWOT analizę, kuri leis jau bendrame paveiksle įžvelgti jos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Kurdami naujas gaires, nepamirškite anksčiau priimtų pasiteisinusių sprendimų ir galbūt praeityje padarytų klaidų.

Kiekviena verslo rinka ir, apskritai, kasdien besikeičiantis pasaulis – dinamiški, tad komunikavimo atžvilgiu strateginiai pokyčiai yra neišvengiami. Daugėja turinio formų, kanalų, tad ir kuriama strategija bei toliau aptariamas komunikacijos planas (-ai) ilgalaikėje perspektyvoje nėra baigtiniai darbai, jie turi būti nuolat peržiūrimi ir atnaujinami.

Komunikacijos planas

Komunikacijos strategija

Kaip parengti komunikacijos strategiją, apskritai, kas joje turėtų būti, jau kaip ir aišku, tačiau čia tik pradinis taškas. Toliau reikalingas detalus komunikacijos planas – jame nurodoma, kaip ir kokiomis priemonėmis bus siekiama strategijoje numatytų tikslų, nuo A iki Ž. Jeigu įmonė turi daugiau skirtingų strateginių siekių, natūralu, ir planų gali būti ne vienas.

Strategijos gaires atspindintis detalus planas bei juo paremta marketingo komunikacija turi labai daug privalumų. Būdami įvairių projektų dalimi, pastebėjome – nepriklausomai nuo rinkos, planavimas leidžia:

 • dar geriau išgryninti trumpalaikių bei ilgalaikių kampanijų tikslus;
 • numatyti aiškius, visiems bendrus ir suprantamus vertinimo kriterijus (KPIs);
 • rasti sąryšį tarp įmonės tikslo, auditorijos, žinutės transliavimo priemonių;
 • kurti ir komunikuoti vieningą, visuose kanaluose vientisą žinutę;
  padidinti motyvacija komandose;
  ir t. t.

Daugelis, skaitydami apie motyvacijos dalį, greičiausiai pagalvojo apie tai, kaip kiekvieno darbuotojo veiklos rodikliai galėtų koreliuoti su bendrais įmonės KPIs. Tačiau nepamirškime ir labai žmogiško, elementaraus fakto apie aiškumą įmonės komunikacijoje – kai specialistai aiškiai žino savo vaidmenį ir atsakomybes artimiausiuose ir ilgalaikiuose planuose, jie natūraliai yra labiau motyvuoti veikti ir siekti.

Kaip atrodo sėkmingas komunikacijos planas? Kiekvienos įmonės jis bus vis kitoks. Vis dėlto, galima įvardinti efektyvaus plano ingredientus, kurie turėtų atsispindėti kiekviename plane:

 1. detalizuoti, komunikacijos strategijos esmę atliepiantys tikslai;
 2. aiškiai suformuluotos esminės žinutės;
 3. įvardinta tikslinė auditorija;
 4. aiškūs veiksmai, procesas – priemonės, atsakingi asmenys, laiko rėmai;
 5. auditoriją ir tikslus atliepiantys žinutės sklaidos kanalai (pilnai parengta kiekvieno jų strategija);
 6. bendri sėkmės vertinimo kriterijai, arba KPIs (kiekvienas specialistas sėkmę vertina per savo profesinę prizmę, bet tai nebūtinai reiškia, kad tikslai pasiekti visos įmonės lygmeniu);
 7. nuolatinis rezultatų sekimas, matavimas;
  bandymai (A/B testai);
 8. nuoseklumas visuose žingsniuose, platformose.

Aiškumas, rezultatų matavimas, bandymai, pakartotinas rezultatų matavimas ir nuoseklus darbas – tai sėkmingo planavimo formulė. Rezultatų matavimo ir testavimo momentai yra kertinai, juk matuojant investicijų grąžos (ROI) rodiklius ir siekiant optimizuoti konversijas (CRO) – komunikuojama ne tik efektyviai, bet ir pelningai.

Panašu, kad išties efektyvi rinkodaros komunikacija įmanoma tik tada, kai visiems įmonėje yra aiški ilgalaikė verslo strategija ir kiekvieno vaidmuo joje. Tada kiekvienas specialistas gali geriau suprasti, kaip jis gali prisidėti generuojant įvaizdžio gerinimo, žinomumo didinimo ar pardavimų skatinimo idėjas. Nesvarbu, kalbame apie verslo įvaizdį rinkoje ar poziciją naujų prekių / paslaugų atžvilgiu.

Jeigu įmonės viduje nėra rinkodaros profesionalų komandos, kuri aiškiai žinotų, kas yra komunikacijos strategija, kaip rengiamas efektyvus komunikacijos planas ar parenkamos efektyvios marketingo komunikacijos priemonės – mūsų komanda pasiruošusi padėti.